Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

§1 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strona mhouse.com.pl zwana dalej „Sklepem Internetowym Mhouse” jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest spółka Nice Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 2a, 05-800 Pruszków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023328, NIP: 952-12-40-786, REGON: 012250472.
 2. Sklep Internetowy Mhouse prowadzi sprzedaż towarów Grupy Nice za pośrednictwem strony www należącej do Nice Polska Sp. z o.o.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Mhouse może być:
  1. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - konsument
  2. osoba nieposiadająca statusu konsumenta – przedsiębiorca, zwani dalej łącznie „Klientami”.
 4. Podane na stronach Sklepu Internetowego Mhouse ceny obowiązujące w dniu związania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym Mhouse podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto.
 6. Sklep Internetowy Mhouse zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia przez Sklep Internetowy Mhouse możliwe jest: a. po dokonaniu rejestracji - w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym Mhouse, b. bez rejestracji - Klient może także dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednak w tym przypadku rezygnuje z utworzenia konta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Mhouse jest dobrowolna. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto.
 3. Jeżeli Klient jest konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. login - dowolna wybrana nazwa konta Klienta,
  2. hasło do konta,
  3. aktywny adres e-mail,
  4. imię i nazwisko,
  5. adres zamieszkania - ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
  6. numer telefonu,
 4. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login - dowolna wybrana nazwa konta Klienta,
  2. hasło do konta,
  3. aktywny adres e-mail,
  4. firma,
  5. numer Identyfikacji Podatkowej NIP,
  6. adres siedziby - ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
  7. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  8. numer telefonu.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym Mhouse można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym Mhouse można składać dodając wybrane towary do "Koszyka".
 7. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient w Koszyku otrzyma podsumowanie zamówienia, które złożył między innymi ze sposobem płatności wybranym przez Klienta oraz sposobem dostarczenia towarów wybranym przez Klienta, a następnie aby związać się umową na odległość Klient będzie zobowiązany złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie odpowiedniego przycisku.
 8. W sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, elektronicznego lub serwisu PayU na podany przez Klienta adres email, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Nice Polska Sp. z o.o.
 9. W sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, na podany przez Klienta adres email, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta  

§3 PŁATNOŚCI

 1.  Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana:
  1. gotówką - przy odbiorze osobistym przez Klienta towarów w siedzibie Nice Polska Sp. z o.o.,
  2. gotówką - przy odbiorze towaru przez Klienta od kuriera,
  3. tradycyjnym przelewem lub elektronicznym na konto Nice Polska Sp. z o.o. podane na stronie Sklepu Internetowego Mhouse,
  4. przelewem elektronicznym poprzez serwis PayU,
 2. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi NIP. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient zgadza się na wystawienie przez Nice Polska Sp. z o.o. faktury VAT bez jego podpisu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności "za pobraniem" oraz w przypadku „odbioru osobistego” procedura realizacji złożonego przez Klienta zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności produktu w magazynie Nice Polska Sp. z o.o. W przypadku płatności „przelewem” zamówienie złożone przez Klienta zostanie przekazane do realizacji w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto Nice Polska Sp. z o.o.
 4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

§4 DOSTAWA

 1. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mhouse są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 48h po spełnieniu warunków zawartych w §3.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej jako: a. zwykła przesyłka kurierska, b. przesyłka kurierska pobraniowa, gdzie maksymalna kwota pobrania wynosi 5000,00 PLN.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego przez Klienta zamówionego towaru w siedzibie Nice Polska Sp. z o.o. przy ul. Parzniewskiej 2a, 05-800 Pruszków w godzinach pracy spółki tj. od godziny 9:00 do godziny 17:00.
 5. Przesyłki nadawane firmą kurierską doręczane są maksymalnie w ciągu 48h po dniu nadania.
 6. Obowiązujące formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce "Dostawa i Płatność" na stronie Sklepu Internetowego Mhouse.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 8. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym kuriera i w obecności kuriera spisać protokół reklamacji.
 9. W przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas dostawy oraz wad towaru należy niezwłocznie powiadomić Nice Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacje@nice.pl oraz w przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas dostawy złożyć reklamację do firmy kurierskiej zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej firmie kurierskiej.

§5 GWARANCJA

 1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania oferowanych towarów zgodnie z ich specyfikacją techniczno-eksploatacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się w zakładce "Gwarancja" na stronie Sklepu Internetowego Mhouse 

§6 ZWROTY

 1.  Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Mhouse.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. Nice Polska Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Nice Polska Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku, gdy Nice Polska Sp. z o.o. nie zaproponowała, iż sama odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy Mhouse odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w sytuacji w której Klientowi na jego żądanie, została wystawiona faktura VAT Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę i przesłać ją na adres Nice Polska Sp. z o.o.

 §7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia. Niezbędne są one przy: a. rejestracji nowego użytkownika - założeniu konta, b. logowaniu do sklepu, c. składaniu zamówienia.
 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Mhouse zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polityką prywatności.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności, wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego Mhouse, określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez Nice Polska Sp. z o.o. w ramach Sklepu Internetowego Mhouse.
 2. Świadcząc usługi w postaci Sklepu Internetowego Mhouse Nice Polska Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Nice Polska Sp. z o.o., a dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych. Informacje te w tym dane osobowe są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe Nice Polska Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na to aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Nice Polska Sp. z o.o. o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego Mhouse. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres sklep@mhouse.pl lub iod@nice.pl.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zawartość strony mhouse.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Nice Polska Sp. z o.o., a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Polski zgodnie z właściwością określoną w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Nice Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż posiada prawa autorskie do wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego Mhouse, a co za tym idzie zarówno zdjęcia jak i opisy podlegają pod ochronę ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.  

Z przykrością informujemy, że związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, jesteśmy zmuszeni prewencyjnie zamknąć firmę dla osób z zewnątrz od wtorku, 13 października do odwołania.

Wszystkie Państwa zamówienia będą realizowane i wysyłane wyłącznie dostawą za pośrednictwem FIRM KURIERSKICH.

 

Witamy na stronie mhouse.com.pl

To właśnie u nas znajdziecie Państwo profesjonalną obsługę i możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe akcesoria i części zamienne Mhouse, Moovo, Moovo Professional oraz Nice Home. Szybka realizacja zamówienia sprawi, że będą Państwo zadowoleni z naszych usług.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uniknięcia problemów i dodatkowych kosztów, warto pamiętać o przeprowadzaniu regularnych przeglądów i dokonywaniu konserwacji.

Zapraszamy do zakupu części Mhouse Moovo, Moovo Professional oraz Nice Home w naszym sklepie.

 

                              

Gwarancje reklamacje i zwroty

Gwaranjce i reklamacje

Dostawa i płatność

Dostawa i płatność

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl